Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych konkursem o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Wydłużyliśmy termin składania wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu – do 31 lipca. Zachęcam do uczestnictwa, certyfikat Znak Jakości to forma docenienia tych, którzy działają na rzecz innych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Termin składania wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu wydłużyliśmy ze względu na epidemię koronawirusa. Zależy nam, by każdy, kto jest zainteresowany, miał szansę na wzięcie udziału w konkursie. Ten termin to środa 31 lipca – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Certyfikaty w 5 kategoriach

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu – certyfikaty przyznane zostaną w pięciu kategoriach:

  • Kategoria I – Debiut roku
  • Kategoria II – Najlepszy pracodawca
  • Kategoria III – Sukces rynkowy
  • Kategoria IV – Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
  • Kategoria V – Społecznie odpowiedzialny samorząd

Na co mogą liczyć laureaci?

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

  • za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci)
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Dodatkowo w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe  w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one a celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski wraz z załącznikami można składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.znakjakosci.mrpips.gov.pl. Tam znajduje się regulamin konkursu i wszystkie potrzebne informacje. Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (22) 475 83 38  (w godz. 9:00 – 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl.

Ze względów bezpieczeństwa ogłoszenie wyników odbędzie się w postaci relacji online m.in. na stronie internetowej konkursu oraz na portalu społecznościowym Facebook.

You might also like