About the project

  • Logistic Company
  • Klastry
  • 01/26/2019
  • $500.000
  • New York, USA
  • http://www.example.com
We offers a collection of customized financial research services to help organizations of all sizes with effective financial research and analysis that requires a keen sense of timing, advanced expertise, risk management skills and a consistently unbiased perspective. Research analysts help financial teams seeking to outsource advanced research needs are often motivated by a desire to reduce costs, save time or improve quality. Understanding competitors and then staying ahead of the competition is increasingly vital to business success. We help its clients operate more effectively with competitive intelligence and specialized financial research services like investment memorandum consulting. We encouraged our client to begin implementation of a new ERP platform (NewSystem) for their facilities. At the beginning of the case, every member of the management team was convinced this was not the right answer.

Rozwój technologiczny branży lotniczej w regionie

Dążąc do pogłębiania współpracy oraz wspierania możliwości rozwoju technologicznego przedsiębiorstw branży lotniczej działających na terenie Dolnego Śląska oraz Regionu Polski Południowo-Zachodniej, powołano Stowarzyszenie „Dolnośląski Klaster Lotniczy”. Branża lotnicza jest magnesem przyciągającym do naszego regionu zarówno światowe koncerny, jak i polskie firmy, charakteryzujące się wdrażaniem najnowocześniejszych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wpisujących się w realizację obecnej polityki gospodarczej RP.

  • Firmy zrzeszone w Klastrze łączą swoje siły, by wspólnie tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, podnosić atrakcyjność regionu, promując polski przemysł lotniczy za granicą oraz rozwijać sektor badawczo – rozwojowy.
  • Przynależność do Klastra pozwala na współpracę, wspieranie działalności przemysłowej, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń produkcyjnych, handlowych i organizacyjnych, a także wzajemną pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanych kadr.
  • Od 2014 roku przedsięwzięciu patronuje Ministerstwo Gospodarki. Zmieniamy sektor lotniczy na Dolnym Śląsku tworząc niebo możliwości.

Pliki do pobrania