#Strefa Twoich możliwości

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

#Dane Spółki

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Wyjątkowa

Lokalizacja

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województwa dolnośląskiego, jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce. Wartość wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tutaj wyższa niż średnia krajowa. Na Dolnym Śląsku mieszka prawie 3 miliony osób, z czego ponad 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym. Lokowaniu inwestycji na terenie województwa sprzyja dogodne położenie na styku granicy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć stale rozwijających się dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi, duże tempo rozwoju regionu, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

25 lat LSSE

blisko 12 mld zł

Istniejemy od 1997 roku. W tym czasie firmy zainwestowały tu blisko 12 mld zł. Zdecydowały się także zatrudnić ponad 20 tys. pracowników, a więc dwukrotnie więcej niż planowały. W strukturze branżowej LSSE od lat przeważa przemysł motoryzacyjny oraz metalowy, z wiodącym kapitałem niemieckim, który wynosi 74%

Kompleksowe

Wsparcie dla przedsiębiorstw

Poza podstawową pomocą oferowaną firmom skupionym w LSSE  Zarząd Strefy organizuje spotkania, warsztaty, szkolenia, Forum HR oraz przydziela każdej firmie opiekuna – osobę, która zawsze służy pomocą i radą, jest najbliżej przedsiębiorstwa, wspiera i pomaga. Wszystko po to, aby firmy czuły się tu dobrze i rozwijały swój biznes w przyjaznym otoczeniu. Najwięcej miejsc pracy Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) zawdzięcza przemysłowi samochodowemu. Na potrzeby branży motoryzacyjnej pracują m.in. Brose Sitech, Sanden, Faurecia oraz Volkswagen Motor Polska.

Wysokość kapitału zakładowego 36.004.000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 36.004.000 zł

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
KRS: 0000033018
NIP: 6911810830

Zarząd LSSE S.A.

Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu