#Strefa Twoich możliwości

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Wyjątkowa

Lokalizacja

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województwa dolnośląskiego, jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce. Wartość wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tutaj wyższa niż średnia krajowa. Na Dolnym Śląsku mieszka prawie 3 miliony osób, z czego ponad 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym. Lokowaniu inwestycji na terenie województwa sprzyja dogodne położenie na styku granicy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć stale rozwijających się dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi, duże tempo rozwoju regionu, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

25 lat LSSE

blisko 11 mld zł

Istniejemy od 1997 roku. W tym czasie firmy zainwestowały tu blisko 11 mld zł. Zdecydowały się także zatrudnić ponad 16 tys. pracowników, a więc dwukrotnie więcej niż planowały. W strukturze branżowej LSSE od lat przeważa przemysł motoryzacyjny oraz metalowy, z wiodącym kapitałem niemieckim, który wynosi 74%

Kompleksowe

Wsparcie dla przedsiębiorstw

Poza podstawową pomocą oferowaną firmom skupionym w LSSE  Zarząd Strefy organizuje spotkania, warsztaty, szkolenia, Forum HR oraz przydziela każdej firmie opiekuna – osobę, która zawsze służy pomocą i radą, jest najbliżej przedsiębiorstwa, wspiera i pomaga. Wszystko po to, aby firmy czuły się tu dobrze i rozwijały swój biznes w przyjaznym otoczeniu. Najwięcej miejsc pracy Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) zawdzięcza przemysłowi samochodowemu. Na potrzeby branży motoryzacyjnej pracują m.in. Brose Sitech, Sanden, Faurecia oraz Volkswagen Motor Polska.

#Dane Spółki

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Wysokość kapitału zakładowego 36.004.000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 36.004.000 zł

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
KRS: 0000033018
NIP: 6911810830

Zarząd LSSE S.A.

Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Prezes Zarządu
Ryszard Wawryniewicz
Wiceprezes Zarządu