About the project

  • 2015
  • Klastry
Działamy i nieustannie rozwijamy się od 2015 r. Łączymy potencjał gospodarczy i naukowy, tworząc fundament do współpracy dla szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji okołobiznesowych. DKE to nie tylko alternatywa w tworzeniu perspektyw dla rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego, ale współdziałanie, dzięki któremu jest możliwe wykształcenie dobrze wyspecjalizowanej i wyszkolonej kadry, mającej w przyszłości realny wpływ na rozwój gospodarki naszego regionu.

Współpraca naukowa

Działamy i nieustannie rozwijamy się od 2015 r. 

Łączymy potencjał gospodarczy i naukowy, tworząc fundament do współpracy dla szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji okołobiznesowych. 

Dolnośląski Klaster Edukacyjny to nie tylko alternatywa w tworzeniu perspektyw dla rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego, ale współdziałanie, dzięki któremu jest możliwe wykształcenie dobrze wyspecjalizowanej oraz wyszkolonej kadry, mającej w przyszłości realny wpływ na rozwój gospodarki naszego regionu.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny ogłasza
Plebiscyt pt. „Zawodowa Strefa”

Aktualności