Branża motoryzacyjna w regionie

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm branży motoryzacyjnej działających na terenie Dolnego Śląska oraz regionu Polski południowo-zachodniej został powołany listem intencyjnym 14 listopada 2014 r. Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. W grudniu 2014 r. została podpisana umowa konsorcjalna  przez firmy znajdujące się na terenach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od 2015 r. Liderem wspierającym jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.

24 maja 2018 r. została powołana Rada Klastra, która jest organem doradczym i nadzorczym. Do zadań Rady należy m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju, przedsięwzięć, strategii działania oraz nadzorowanie bieżącej realizacji przedsięwzięć i zadań.

Celem utworzenia Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej prowadzących działalność na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” oraz całego regionu Polski południowo–zachodniej poprzez zapewnienie wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy, doświadczenia i technologii.

Partycypującym do klastra oferujemy:

nawiązanie kontaktów z firmami z branży motoryzacyjnej, uczelniami oraz innymi firmami specjalistycznymi, z którymi współpracujemy,

dostęp do sieci sprzedaży klastra, w którym Partnerami są takie firmy jak: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o., BROSE SITECH Sp. z o.o., Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o., BASF, Forvia S.A., itp.,

pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację projektów, pozyskanie partnerów do projektów,

tworzenie konsorcjów firm do realizacji dużych projektów oraz konsorcjów firm
i instytutów badawczych/uczelni do projektów B+R,

promocja oferty Klastra i oferty jego członków,

darmowe szkolenia,

komercjalizację rozwiązań i innowacji opracowanych w instytucie,

nawiązanie długotrwałej współpracy i udział w dużych projektach, dzięki wspólnym inicjatywom Partnerów Klastra.