Czym jest Konkurs Gospodarczy ZŁOTE RROGi?

Nagroda Gospodarcza „Złote RROGi” przyznawana jest przez Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego, działającą w obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

„Złote RROGi” to wyróżnienie oraz uhonorowanie przedsiębiorców, którzy osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne, a także przyczyniają się do rozwoju gospodarki regionu i kraju, ponadto przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu i etyki biznesowej oraz stanowią wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorców.

Nagroda może być przyznana również zespołom badawczym oraz jednostkom naukowym, które wdrażają innowacyjne produkty lub technologie.

Opis konkursu

Opis konkursu

Zasady

Zasady

Zgłoszenia

Zgłoszenia

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Kalendarium

16/10/2023

Przesłanie wniosków

Warunkiem zgłoszenia w konkursie jest dostarczenie przez uczestnika kompletu dokumentów do 16 października 2023 r.

30/11/2023

Przedłużony termin zgłoszeń

Termin składania zgłoszeń w konkursie został wydłużony do 30 listopada 2023 r.

Zasady

Nagrodę przyznaje Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego kandydatom wyłonionym w ramach konkursu. Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje kapituła powoływana przez Radę. Kapituła składa się ze specjalistów w dziedzinie gospodarki, a także przedstawicieli firm, instytucji promujących przedsiębiorczość oraz przedstawicieli powołanych przez Radę. W skład kapituły nie mogą wchodzić osoby biorące udział w konkursie.

W każdej edycji konkursu przyznawana jest nagroda główna. Rada może przyznać również nagrody specjalne w trybie uznaniowym.

Nagrodę przyznaje Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego kandydatom wyłonionym w ramach konkursu. Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje kapituła powoływana przez Radę. Kapituła składa się ze specjalistów w dziedzinie gospodarki, a także przedstawicieli firm, instytucji promujących przedsiębiorczość oraz przedstawicieli powołanych przez Radę. W skład kapituły nie mogą wchodzić osoby biorące udział w konkursie.

W każdej edycji konkursu przyznawana jest nagroda główna. Rada może przyznać również nagrody specjalne w trybie uznaniowym.

Zgłoszenia i ocena

Kandydaci zgłoszeni w ramach konkursu powinni łącznie spełniać następujące kryteria:

 • – posiadać siedzibę w Polsce – na terenie obszaru przypisanego Zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną lub posiadać ważną decyzję o wsparciu wydaną przez LSSE S.A.
 • – regulować terminowo i rzetelnie należności o charakterze publiczno-prawnym
 • – dodatkowo kandydaci prowadząc działalność powinni przestrzegać zasad etyki i uczciwej konkurencji

Do oceny poszczególnych kandydatów będą brane pod uwagę:

 • – realizowane inwestycje
 • – współpraca z instytucjami nauki
 • – innowacyjne rozwiązania w działalności firmy
 • – wdrażanie autorskich projektów
 • – konkurencyjność na rynku
 • – plany rozwojowe
 • – działania prospołeczne
 • – posiadane certyfikaty, wyróżnienia

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2023 r.

Skan Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (format PDF) należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rrog@lsse.eu, z podaniem w tytule wiadomości: Zgłoszenie do konkursu „Złote RROGi”.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi podpisami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej na adres: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica z dopiskiem „Nagroda RROG”.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi podpisami może zostać również złożony osobiście poprzez doręczenie do sekretariatu siedziby LSSE S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24 w godzinach pracy biura.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2023 r.

Skan Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (format PDF) należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rrog@lsse.eu, z podaniem w tytule wiadomości: Zgłoszenie do konkursu „Złote RROGi”.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi podpisami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej na adres: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica z dopiskiem „Nagroda RROG”.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi podpisami może zostać również złożony osobiście poprzez doręczenie do sekretariatu siedziby LSSE S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24 w godzinach pracy biura.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

Wniosek zgłoszeniowy kandydata

Warunkiem zgłoszenia w konkursie jest dostarczenie przez uczestnika kompletnie wypełnionego formularza konkursowego podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa. Integralną częścią formularza są wszystkie dokumenty i materiały załączone na prośbę kapituły.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

Wniosek zgłoszeniowy kandydata

Warunkiem zgłoszenia w konkursie jest dostarczenie przez uczestnika kompletnie wypełnionego formularza konkursowego podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa. Integralną częścią formularza są wszystkie dokumenty i materiały załączone na prośbę kapituły.

AKTUALNOŚCI