Konferencja pt. „Przyszłość i Transformacja Przemysłu Motoryzacyjnego”, zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia OZ NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, zgromadziła licznych przedstawicieli firm sektora automotive oraz pasjonatów motoryzacji z regionu. W wydarzeniu, które odbyło się w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, uczestniczyli przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na czele z prezesem Przemysławem Bożkiem.

Prezes LSSE wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Szanse i ryzyka dla transformacji pracowników. Kształtowanie niezbędnych kompetencji wśród młodych pracowników, zawody przyszłości oraz możliwości dopasowania dualnego systemu edukacji do nowych warunków”, podczas którego opowiedział m.in. o działalności klastrów, a także o tym, jak kluczowe jest obecnie holistyczne podejście do edukacji, w tym szlifowanie różnorodnych umiejętności. Zaprezentował również konkretne przykłady pokazujące, że dzięki wielowymiarowej współpracy biznesu, nauki oraz samorządów, Dolny Śląsk nieustannie dynamicznie się rozwija. Wśród nich pojawiły się wspólne działania Volkswagen Motor Polska i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Volkswagen Motor Polska od 1998 roku wdraża w Podstrefie LSSE Polkowice innowacyjne rozwiązania w produkcji wysokoprężnych jednostek napędowych na wielką skalę. Jest jednym z największych pracodawców w regionie. Ostatnio, za m.in. najlepsze wyniki ekonomiczne, przyczyniające się do rozwoju gospodarki lokalnej i krajowej, przestrzeganie zasad odpowiedzialnego biznesu oraz etyki biznesowej, firma otrzymała nagrodę specjalną w pierwszej edycji konkursu zorganizowanego przez Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – „Złote RROGi”.

Zobacz także