We Wrocławiu odbył się „Civil & Military Aeromixer”, międzynarodowe spotkanie B2B w formule speed dating. Wydarzenie zrzeszyło reprezentantów przedsiębiorstw OEM z branży lotniczej, biznesu, nauki, a także dostawców zainteresowanych nawiązaniem lub poszerzeniem współpracy. Nie zabrakło też przedstawicieli Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na czele z prezesem Przemysławem Bożkiem, który podczas uroczystego otwarcia konferencji podkreślił istotną rolę polskich naukowców i odkrywców w rozwoju przemysłu lotniczego.

W ramach spotkania zorganizowano panel dyskusyjny pt. „Polska jako HUB serwisowy i remontowy dla sektora lotniczego: wyzwania, problemy i perspektywy rozwoju”. Była to okazja do debaty nad efektywnym systemem realizacji usług serwisowych oraz remontowych w Polsce, umożliwiającym szybkie i samodzielne działanie. W trakcie wydarzenia przedstawiciele zarządu DKL podpisali listy intencyjne o współpracy z Morawskim Klastrem Lotniczym oraz Distretto Tecnologico Aerospaziale.

Tegoroczna edycja „Civil & Military Aeromixer” skupiła się na znaczeniu przemysłu lotniczego w realizacji dużych zamówień, zwłaszcza o charakterze wojskowym, mających za zadanie wzmocnienie oraz modernizację polskiej armii.

Uczestnicy zacieśniali swoje kontakty podczas spotkań przy stołach rotacyjnych B2B oraz 1 to 1. Zainteresowani mogli również zapoznać się z ofertami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Dolnośląskiego Klastra Lotniczego na stoiskach promocyjnych.

Organizatorem było Bosetti Global Consulting, a współorganizatorami: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Dolnośląski Klaster Lotniczy, Confindustria Polonia oraz Wrocławski Park Technologiczny.

Zobacz także