Klauzula informacyjna dla podmiotów kontaktujących się z LSSE S.A. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Kolbe 14. Jeżeli w ramach kontaktu przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników, współpracowników lub innych osób, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.
 2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy, której dotyczą oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w tym w szczególności w celu realizacji ustawowych zadań, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wycofania zgody – w przypadku kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną (także formularz kontaktowy dostępny na stronie), przez okres obowiązywania umowy jeśli takiej dotyczy kontakt lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także podmioty świadczące na rzecz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. usługi takie jak zewnętrzna obsługa informatyczna i inne, z których LSSE S.A. korzysta na zasadzie outsourcingu, jednak wyłącznie w zakresie opisanym w pkt 3.
 6. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania zadań bądź umowy przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
 10. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
 11. Mogą Państwo skontaktować się z wyznaczoną przez Administratora danych osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych. Kontakt: Agnieszka Bartkowiak, email: bartkowiak@lsse.eu, tel: 767277483