Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako pierwsza strefa ekonomiczna w Polsce powołała własną fundację. Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest naturalną konsekwencją działań strefowych, podejmowanych w poczuciu społecznej odpowiedzialności biznesu, mających na celu kompleksowe kształtowanie warunków dla zrównoważonego rozwoju, zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Dzięki takiej formie, możliwe jest podejmowanie działań na szerszą skalę oraz otoczenia, w którym funkcjonuje LSSE, w tym wielu sektorach życia społecznego, tj. szkolnictwa, ekologii, ochrony zdrowia czy kultury i sztuki.  

Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej realizuje powierzoną misję społeczną poprzez udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowanie, wspieranie działań instytucji oraz organizacji pozarządowych.

W związku z aktualną sytuacją wojenną za naszą wschodnią granicą, Fundacja LSSE angażuje się również w pomoc dla najbardziej potrzebujących z Ukrainy.

RADA FUNDACJI

Radę Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzą osoby związane z lokalną społecznością oraz działające dla jej dobra. Cieszymy się, że nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele różnych obszarów podstref, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat całego regionu, co jest ważną wartością w realizacji działań Fundacji LSSE.

Stanisław Obertaniec

członek Rady Nadzorczej LSSE S.A., przewodniczący Rady Fundacji

Stanisław Andrzej Potycz

radca prawny, wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Wiesław Pawłowski

działacz NSZZ „Solidarność”, honorowy obywatel Gminy Polkowice, członek Rady Fundacji

Waldemar
Hass

dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, członek Rady Fundacji

Mariusz
Gnych

wiceprzewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE S.A., członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

Zarząd Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pracuje społecznie, a tworzą go osoby na co dzień związane z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

ANNA OLEŚNIEWICZ

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

ANDRZEJ LEUSZ

WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

JULIA NAWROCKA

WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Dane do kontaktu:
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica
tel.: +48 533 770 221
e-mail: fundacja@lsse.eu

Niesienie pomocy ma sens!

Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej realizuje swoje cele statutowe, oferując pomoc finansową, dofinansowania oraz wsparcie przedsięwzięć różnych instytucji oraz organizacji społecznych z regionu i nie tylko. Zachęcamy do przekazania darowizny na działania Fundacji LSSE. Wierzymy, że razem możemy zrobić wiele dobrego! Wszelkie wpłaty zatytułowane „Darowizna na działalność statutową” można dokonywać na konto bankowe o numerze: 07 1020 5226 0000 6802 0734 2266

Regulamin przyznawania wsparcia oraz wniosek o przyznanie wsparcia

Aktualności