Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako pierwsza strefa ekonomiczna w Polsce powołała własną fundację. Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest naturalną konsekwencją działań strefowych, podejmowanych w poczuciu społecznej odpowiedzialności biznesu, mających na celu kompleksowe kształtowanie warunków dla zrównoważonego rozwoju, zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Dzięki takiej formie, możliwe jest podejmowanie działań społecznych na szerszą skalę oraz otoczenia, w którym funkcjonuje LSSE, w tym wielu sektorach życia społecznego, tj. szkolnictwa, ekologii, ochrony zdrowia czy kultury i sztuki.  

Fundacja LSSE realizuje powierzoną misję społeczną poprzez udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowanie, wspieranie działań instytucji oraz organizacji społecznych. 

W związku z aktualną sytuacją wojenną za naszą wschodnią granicą, Fundacja LSSE angażuje się również w pomoc dla najbardziej potrzebujących z Ukrainy. 

RADA FUNDACJI

Radę Fundacji LSSE tworzą osoby związane z lokalną społecznością oraz działające dla jej dobra. Cieszymy się, że nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele różnych obszarów podstref, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat całego regionu, co jest ważną wartością w realizacji działań fundacji.

Stanisław Obertaniec

członek Rady Nadzorczej LSSE S.A., przewodniczący Rady Fundacji

Stanisław Andrzej Potycz

radca prawny, wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Wiesław Pawłowski

działacz NSZZ „Solidarność”, honorowy obywatel Gminy Polkowice, członek Rady Fundacji

Waldemar
Hass

dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, członek Rady Fundacji

Mariusz
Gnych

wiceprzewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE S.A., członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

Zarząd Fundacji LSSE pracuje społecznie, a tworzą go osoby na co dzień związane z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Aleksandra Jurkiewicz – prezes zarządu Fundacji LSSE. Obecnie pracuje na stanowisku dyrektora Departamentu Klastrów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w którym zarządza działaniami wszystkich klastrów działających w ramach LSSE. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako magister inżynier produkcji. Swoją wiedzę rozwijała na Politechnice Krakowskiej kończąc MBA Executive.

ALEKSANDRA JURKIEWICZ

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Agnieszka Bartkowiak – wiceprezes zarządu Fundacji LSSE. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Ekonomiczno-Organizacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania na kierunku zarządzanie strategiczne. Posiada tytuł Master of Business Administration, który zdobyła podczas studiów w The Oxford Brookes University. Zawsze chętnie wspiera działalność charytatywną i społeczną, szczególnie na rzecz dzieci.

AGNIESZKA BARTKOWIAK

WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Anna Prokopczak – wiceprezes zarządu Fundacji LSSE. W Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Klastrów, w którym zajmuje się głównie Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym. Angażuje się działalność charytatywną i społeczną, bierze aktywny udział w działaniach kulturalnych – związanych przede wszystkim z kulturą łemkowską. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

ANNA OLEŚNIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Niesienie pomocy ma sens!

Dlatego cieszymy się, że dzięki decyzji Fundatora - Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - w 2022 r. mamy do dyspozycji spore fundusze na działania Statutowe. Potrzebujących jest zawsze więcej niż funduszy, dlatego każdy może wspierać działalność Fundacji darowiznami. Każda z nich w 100 proc. przekazywana jest na pomoc.
Wszelkie wpłaty można przekazywać na nr konta:
07 1020 5226 0000 6802 0734 2266
Wpłaty należy opatrzyć hasłem: Pomagam Ukrainie.
Dane do kontaktu:

Ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

Tel. + 48 533 770 681

e-mail: fundacja@lsse.eu

Regulamin przyznawania wsparcia oraz wniosek o przyznanie wsparcia

Aktualności