About the project

  • Logistic Company
  • Klastry
  • 01/26/2019
  • $500.000
  • New York, USA
  • http://www.example.com
We offers a collection of customized financial research services to help organizations of all sizes with effective financial research and analysis that requires a keen sense of timing, advanced expertise, risk management skills and a consistently unbiased perspective. Research analysts help financial teams seeking to outsource advanced research needs are often motivated by a desire to reduce costs, save time or improve quality. Understanding competitors and then staying ahead of the competition is increasingly vital to business success. We help its clients operate more effectively with competitive intelligence and specialized financial research services like investment memorandum consulting. We encouraged our client to begin implementation of a new ERP platform (NewSystem) for their facilities. At the beginning of the case, every member of the management team was convinced this was not the right answer.

Silesian Space Valley

Klaster Technologii Kosmicznych – Silesian Space Valley to konsorcjum, które powołała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wspólnie z 4 najważniejszymi firmami z branży kosmicznej i nowych technologii: SatRev S.A, Saule Technologies Sp. z o.o., Columbus Energy S.A. i TUATARA Sp. z o.o.

Analiza rynkowa i wykorzystanie dostępnych możliwości biznesowych pozwoliły na utworzenie konsorcjum, które ma za zadanie wzmocnienie i pomoc w rozwoju firmom z branży. Nawiązana współpraca umożliwi zwiększenie oraz połączenie potencjału technologicznego, naukowego i edukacyjnego przedsiębiorców z sektora technologii kosmicznych.

Liderem została Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która ma już duże doświadczenie w tworzeniu klastrów. Spółka kieruje pracami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego oraz Motoryzacyjnego, aktywnie uczestniczy też w działalności Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, który utworzono m.in. z jej inicjatywy.

Poza Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., do Klastra Technologii Kosmicznych należą:

• SatRev S.A. – polski start-up specjalizujący się w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji satelitów do obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym. Dzięki podpisanemu porozumieniu, firma ta będzie produkowała nanosatelity w Legnicy. Fabryka na Dolnym Śląsku to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie, w którym nanosatelity będą powstawały w ilościach komercyjnych.

• Saule Technologies Sp. z o.o. – spółka, która opracowuje drukowane atramentowo, ultracienkie i elastyczne ogniwa słoneczne na bazie perowskitów. Firma ta jest światowym liderem nowej, przełomowej technologii fotowoltaicznej bazującej nie na krzemie, a na perowskitach. We wrocławskim laboratorium i fabryce polskiej firmy pracują naukowcy oraz inżynierowie z blisko dwudziestu krajów.

• Columbus Energy S.A. – firma z sektora energetyki odnawialnej z siedzibą w Krakowie. Spółka zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług z zakresu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Columbus Energy S.A. jest notowana na rynku NewConnect. Coroczny, dynamiczny wzrost przychodów Spółki plasuje ją wśród największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

• TUATARA Sp. z o.o. – firma łącząca konsulting i technologie w celu tworzenia wyjątkowych rozwiązań dla klientów – od rozwiązań analitycznych i Big Data, przez integrację backendu oraz digitalizację procesów, do innowacyjnych modeli biznesowych. Misją TUATARA jest wspieranie firm i instytucji, aby mogły rozkwitać w gospodarce cyfrowej, wykorzystując technologie kognitywne, NLP, sztuczną inteligencję i machine learning.

Główne cele Silesian Space Valley:

• konsolidacja firm działających w branży kosmicznej oraz pokrewnych, w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i poza ich granicami, a także zapewnienie im możliwości rozwoju technologicznego,

• zwiększenie potencjału innowacyjnego podmiotów branży technologii kosmicznej oraz pokrewnych, prowadzących działalność na terenie południowo-zachodniej Polski poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomagania transferu wiedzy i wymiany doświadczeń,

• optymalne łączenie potencjału technologicznego, naukowego i edukacyjnego przedsiębiorców z branży technologii kosmicznych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.