About the project

 • Logistic Company
 • Klastry
 • 01/15/2019
 • $500.000
 • New York, USA
 • http://www.example.com
We offers a collection of customized financial research services to help organizations of all sizes with effective financial research and analysis that requires a keen sense of timing, advanced expertise, risk management skills and a consistently unbiased perspective. Research analysts help financial teams seeking to outsource advanced research needs are often motivated by a desire to reduce costs, save time or improve quality. Understanding competitors and then staying ahead of the competition is increasingly vital to business success. We help its clients operate more effectively with competitive intelligence and specialized financial research services like investment memorandum consulting. We encouraged our client to begin implementation of a new ERP platform (NewSystem) for their facilities. At the beginning of the case, every member of the management team was convinced this was not the right answer.

Branża motoryzacyjna w regionie

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm sektora motoryzacyjnego działających na terenie Dolnego Śląska oraz Polski południowo-zachodniej, 14 listopada 2014 r. powołano listem intencyjnym Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

W grudniu 2014 r., firmy z terenu oddziaływania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisały umowę konsorcjalną. Od 2015 r. liderem wspierającym Klaster jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”. 

24 maja 2018 r. została powołana Rada Klastra, która jest organem doradczym i nadzorczym. Do jej zadań należą m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju, przedsięwzięć, strategii działania oraz nadzorowanie bieżącej realizacji wydarzeń i zadań. 

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny powstał w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej, wspomaganie transferu wiedzy i wymiany doświadczeń. 

Przystępującym do Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego oferujemy: 

 • nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami z branży motoryzacyjnej, uczelniami oraz innymi firmami specjalistycznymi, z którymi współpracujemy,
 • dostęp do sieci sprzedaży Klastra, w którym partnerami są m.in. takie firmy, jak: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o., SITECH Sp. z o.o., Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o., FAIST, Faurecia S.A., 
 • pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację projektów i zdobywaniu partnerów, 
 • tworzenie konsorcjów firm do realizacji dużych projektów oraz konsorcjów przedsiębiorstw i instytutów badawczych/uczelni do projektów B+R,
 • promocję działalności partnerskich firm,
 • darmowe szkolenia,
 • grupy zakupowe – Logistyka, Produkcja, HR,
 • komercjalizację rozwiązań i innowacji opracowanych w instytucie,
 • nawiązanie długotrwałej współpracy i udział w dużych projektach, dzięki wspólnym inicjatywom partnerów Klastra.

Obecnie struktura DKM zrzesza łącznie 51 firm i organizacji.