About the project

 • Logistic Company
 • Klastry
 • 01/15/2019
 • $500.000
 • New York, USA
 • http://www.example.com
We offers a collection of customized financial research services to help organizations of all sizes with effective financial research and analysis that requires a keen sense of timing, advanced expertise, risk management skills and a consistently unbiased perspective. Research analysts help financial teams seeking to outsource advanced research needs are often motivated by a desire to reduce costs, save time or improve quality. Understanding competitors and then staying ahead of the competition is increasingly vital to business success. We help its clients operate more effectively with competitive intelligence and specialized financial research services like investment memorandum consulting. We encouraged our client to begin implementation of a new ERP platform (NewSystem) for their facilities. At the beginning of the case, every member of the management team was convinced this was not the right answer.

Branża motoryzacyjna w regionie

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm branży motoryzacyjnej działających na terenie Dolnego Śląska oraz regionu Polski południowo-zachodniej został powołany listem intencyjnym 14 listopada 2014 r. Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. W grudniu 2014 r. została podpisana umowa konsorcjalna  przez firmy znajdujące się na terenach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od 2015 r. Liderem wspierającym jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.

24 maja 2018 r. została powołana Rada Klastra, która jest organem doradczym i nadzorczym. Do zadań Rady należy m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju, przedsięwzięć, strategii działania oraz nadzorowanie bieżącej realizacji przedsięwzięć i zadań.

Celem utworzenia Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej prowadzących działalność na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” oraz całego regionu Polski południowo–zachodniej poprzez zapewnienie wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy, doświadczenia i technologii.

Partycypującym do klastra oferujemy:

 • nawiązanie kontaktów z firmami z branży motoryzacyjnej, uczelniami oraz innymi firmami specjalistycznymi, z którymi współpracujemy,
 • dostęp do sieci sprzedaży klastra, w którym Partnerami są takie firmy jak: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o., SITECH Sp. z o.o., Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o., FAIST, Pittsburgh Glass Works Poland Sp. z o.o., Faurecia S.A., itp.,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację projektów, pozyskanie partnerów do projektów,
 • tworzenie konsorcjów firm do realizacji dużych projektów oraz konsorcjów firm
  i instytutów badawczych/uczelni do projektów B+R,
 • promocja oferty Klastra i oferty jego członków,
 • darmowe szkolenia,
 • grupy zakupowe – Logistyka, Produkcja, HR,
 • komercjalizację rozwiązań i innowacji opracowanych w instytucie,
 • nawiązanie długotrwałej współpracy i udział w dużych projektach, dzięki wspólnym inicjatywom Partnerów Klastra.

Obecnie struktura DKM zrzesza łącznie 51 firm i organizacji.