#LSSE - Strefa Twoich możliwości

Przedstawiciele zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., prezes – Kajetan Bator oraz wiceprezes – Bartosz Hejmej, spotkali się z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Łukaszem Horbatowskim, na terenie przeznaczonym pod Park Przemysłowy Aglomeracji Głogów. Rozmowy dotyczyły m.in.: zaangażowania LSSE S.A.…

Informujemy, że 12 lipca br. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. podjęła uchwałę o powierzeniu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Kajetanowi Batorowi oraz uchwałę o odwołaniu z dniem 13 lipca 2024 r. z funkcji dotychczasowego prezesa zarządu LSSE S.A.…

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wręczyła decyzję o wsparciu firmie Systemy i Technologie Sp. z o.o. (SYTEC). Średnie przedsiębiorstwo produkujące w Polkowicach prefabrykaty z polimerobetonu rozbuduje jedną z funkcjonujących już hal produkcyjnych. W nowym obiekcie powstanie m.in. linia technologiczna związana…

W związku z budową przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. parków przemysłowych, w tym Parku Aglomeracji Głogów, którego obszar znajduje się w gminie Kotla, wybór miejsca na kolejne nasadzenia padł właśnie na te tereny LSSE. Powiat głogowski to już trzeci…

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. uzyskała decyzję konserwatora zabytków o możliwości pracy przy historycznym obiekcie starej poczty. Do starostwa powiatowego w Głogowie zostało złożone zgłoszenie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach zadania planowane są wymiana stolarki okiennej i…

Kontynuujemy akcję „Rośnij razem z nami”! Ostatnio informowaliśmy o zalesieniu terenów w Mrozowie k. Miękini w powiecie średzkim. Tym razem nasadzenia nowych drzew zrealizowane będą w gminie Prochowice. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Legnicy omówiono szczegóły kolejnej współpracy. Pierwszy…

Sprawne budowanie sieci kontaktów ma duże znaczenie w rozwoju różnego rodzaju biznesu. Z myślą o umożliwieniu przedsiębiorcom nawiązania nowych, wartościowych relacji, Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy „Dolina Narzędziowa” zorganizowały w Centrum Konferencyjnym LSSE wydarzenie sieciujące pn. „Klaster Mixer”.…

Ostatnie lata dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są historyczne pod względem inwestycyjnym i finansowym. Jeden z większych sukcesów to funkcjonujący od maja 2023 r. proekologiczny zakład koncernu PepsiCo, ponad miliardowa inwestycja, bazująca na technologiach przyszłości, jest realizowana etapami do 2025…

W siedzibie Radiotechniki Marketing Sp. z o.o. w Pietrzykowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląski Klaster Lotniczy, w którym uczestniczył m.in. prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Przemysław Bożek. Podczas spotkania jednogłośnie przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu…

Tegoroczna edycja Forum G2 odbyła się pod hasłem „Przebudzenie”. Była to okazja do dyskusji o bieżącej sytuacji gospodarczej, kierunkach rozwoju biznesu oraz innowacyjnych rozwiązaniach. W wydarzeniu na Tarczyński Arena Wrocław uczestniczyli przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na czele z…

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

#LSSE - Strefa Twoich możliwości

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Specjalna strefa ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia 1997 r. Obejmuje 18 podstref położonych w środkowej części województwa dolnośląskiego. Zajmują łącznie powierzchnię blisko 1500 ha (na których decyzja o wsparciu ważna jest 15 lat).

0 ha
powierzchni
0 mld zł
nakładów inwestycyjnych
0
miejsc pracy
0
podstref
0 firm
ze wsparciem LSSE
0
klastrów o wielu specjalizacjach

#Newsletter

Bądź na bieżąco!

Chcesz wiedzieć więcej o tym co dzieje się w naszej strefie? Dołącz do newslettera!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu wysyłki newslettera.

Administratorem danych jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej o tym, co dzieje się w naszej strefie? Dołącz do newslettera!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu wysyłki newslettera.

Czym się zajmujemy?

W naszym zasobie znajdują się powierzchnie biurowe o dogodnej lokalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.
Background image

Stawiamy na rozwój klastrów tematycznych i branżowych

Łączymy potencjał gospodarczy i naukowy, tworząc fundament do współpracy dla szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji okołobiznesowych.

Firmy zrzeszone w Klastrze łączą swoje siły, by wspólnie tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego.

Celem Klastra jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej poprzez zapewnienie wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii.

Zwiększenie potencjału innowacyjnego podmiotów branży technologii kosmicznej oraz pokrewnych, prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska oraz południowo-zachodniej Polski, to cel nowego Klastra.

Klaster ma za zadanie zwiększyć oraz połączyć potencjał innowacyjny podmiotów branży sektora motoryzacyjnego, działających na rynku elektromobilności na terenie Dolnego Śląska oraz regionu Polski południowo-zachodniej.