Nowy tydzień rozpoczęliśmy szkoleniem dla członków Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, którego jesteśmy liderem. Warsztaty pn. „Czystość techniczna – skuteczność, koszty i bezpieczeństwo procesów czyszczenia przemysłowego” przygotowaliśmy razem z Bio-Circle Surface Technology Sp. z o.o.

Celem spotkania było przedstawienie najnowszych technologii i metod czyszczenia, sposobów obniżenia kosztów oraz czynników wpływających na proces czyszczenia.

Uczestnicy, oprócz pogłębienia wiedzy merytorycznej, testowania ciekawych rozwiązań dla działów utrzymania ruchu, produkcji, lakierni i spawalni, mieli również okazję sprawdzić wybrane technologie czyszczenia przemysłowego na prywatnych, zabrudzonych elementach, a także wziąć udział w konkursie z nagrodami.

Zobacz także