Silesian Space Valley

Klaster Technologii Kosmicznych – Silesian Space Valley to konsorcjum, które powołała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wspólnie z 4 najważniejszymi firmami z branży kosmicznej i nowych technologii: SatRev S.A, Saule Technologies Sp. z o.o., Columbus Energy S.A. i TUATARA Sp. z o.o.

Analiza rynkowa i wykorzystanie dostępnych możliwości biznesowych pozwoliły na utworzenie konsorcjum, które ma za zadanie wzmocnienie i pomoc w rozwoju firmom z branży. Nawiązana współpraca umożliwi zwiększenie oraz połączenie potencjału technologicznego, naukowego i edukacyjnego przedsiębiorców z sektora technologii kosmicznych.

Liderem została Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która ma już duże doświadczenie w tworzeniu klastrów. Spółka kieruje pracami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego oraz Motoryzacyjnego, aktywnie uczestniczy też w działalności Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, który utworzono m.in. z jej inicjatywy.

Poza Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., do Klastra Technologii Kosmicznych należą:

• SatRev S.A. – polski start-up specjalizujący się w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji satelitów do obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym. Dzięki podpisanemu porozumieniu, firma ta będzie produkowała nanosatelity w Legnicy. Fabryka na Dolnym Śląsku to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie, w którym nanosatelity będą powstawały w ilościach komercyjnych.

• Saule Technologies Sp. z o.o. – spółka, która opracowuje drukowane atramentowo, ultracienkie i elastyczne ogniwa słoneczne na bazie perowskitów. Firma ta jest światowym liderem nowej, przełomowej technologii fotowoltaicznej bazującej nie na krzemie, a na perowskitach. We wrocławskim laboratorium i fabryce polskiej firmy pracują naukowcy oraz inżynierowie z blisko dwudziestu krajów.

• Columbus Energy S.A. – firma z sektora energetyki odnawialnej z siedzibą w Krakowie. Spółka zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług z zakresu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Columbus Energy S.A. jest notowana na rynku NewConnect. Coroczny, dynamiczny wzrost przychodów Spółki plasuje ją wśród największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

• TUATARA Sp. z o.o. – firma łącząca konsulting i technologie w celu tworzenia wyjątkowych rozwiązań dla klientów – od rozwiązań analitycznych i Big Data, przez integrację backendu oraz digitalizację procesów, do innowacyjnych modeli biznesowych. Misją TUATARA jest wspieranie firm i instytucji, aby mogły rozkwitać w gospodarce cyfrowej, wykorzystując technologie kognitywne, NLP, sztuczną inteligencję i machine learning.

Główne cele Silesian Space Valley:

• konsolidacja firm działających w branży kosmicznej oraz pokrewnych, w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i poza ich granicami, a także zapewnienie im możliwości rozwoju technologicznego,

• zwiększenie potencjału innowacyjnego podmiotów branży technologii kosmicznej oraz pokrewnych, prowadzących działalność na terenie południowo-zachodniej Polski poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomagania transferu wiedzy i wymiany doświadczeń,

• optymalne łączenie potencjału technologicznego, naukowego i edukacyjnego przedsiębiorców z branży technologii kosmicznych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.