Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla dostaw, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie dostawy pn.

„Dostawa 5 samochodów osobowych do użytku służbowego w LSSE S.A. w formie leasingu operacyjnego”.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach dostępne w siedzibie Zamawiającego – Legnica, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14 lub na stronie internetowej www.lsse.eu.

Załączniki do pobrania:

SIWZ – leasing 5 samochodów osobowych

załączniki do SIWZ (002)

 Metryczka

Data utworzenia: 23 stycznia 2020 10:27
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 23 stycznia 2020 10:27
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także