Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24, działając na podstawie § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz na podstawie Uchwały nr 15/2024 Rady Nadzorczej LSSE S.A. z dnia 18 czerwca 2024 roku, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

  • Stanowisko: NABÓR NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU LSSE S.A.
  • Termin składania dokumentów: 28 czerwca 2024 r.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu (1,1 MB)
  2. Kwestionariusz kandydata na Prezesa Zarządu (26,1 KB)
  3. Oświadczenie lustracyjne (43 KB)
  4. Klauzula RODO (167,3 KB)


Metryczka

Data utworzenia: 19 czerwca 2024 15:25
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2024 13:17
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także