Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24, działając na podstawie § 21 ust. 2 i 3  Statutu Spółki oraz na podstawie Uchwały nr 16/2024 Rady Nadzorczej LSSE S.A. z dnia 2 lipca 2024 roku, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

  • Stanowisko: NABÓR NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU LSSE S.A.
  • Termin składania dokumentów: 10 lipca 2024 r.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wiceprezesa Zarządu LSSE S.A. (1,2 MB)
  2. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 16-2024 ws wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu (702 kB)
  3. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego (1,5 MB)
  4. Kwestionariusz kandydata na Wiceprezesa Zarządu (27 kB)
  5. Oświadczenie lustracyjne Wiceprezes (44 kB)
  6. Klauzula RODO (18 kB)


Metryczka

Data utworzenia: 3 lipca 2024 13:11
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2024 13:17
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także