W imieniu TenStep Western Poland zapraszamy do udziału w XV – noworocznej edycji warsztatów praktycznego zarządzania projektami – Dolnośląskiej Akademii TenStep.

Unikatowy w skali Polski sposób kształcenia kierowników projektów w oparciu o uznane międzynarodowe standardy: TenStep Project Management Process™ oraz Project Management Body of Knowledge (PMI). Warsztaty adresowane do praktyków, którzy chcieliby przy minimalnym udziale teorii zdobyć szerokie kompetencje w zakresie praktycznego zarządzania projektami biznesowymi. Warsztaty są autoryzowane przez TenStep Academy i oparte na sprawdzonym, międzynarodowym modelu kształcenia osób dorosłych. Każdy z uczestników ma możliwość, niezależnie od zaświadczenia ukończenia kursu, przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikującego kierowników projektów.

Warsztaty odbywają się w pięciu jedno lub dwudniowych zjazdach w odstępach co najmniej dwutygodniowych. Taki układ zajęć pozwala na intensywne zdobywania wiedzy i umiejętności nie zaniedbując jedocześnie innych obowiązków. Zarówno na warsztatach jak i pomiędzy zjazdami uczestnicy pracują na rzeczywistych projektach. Jest to wyjątkowo skuteczny sposób zdobywania wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw przyszłego PMa. Uczestnicy na bieżąco dostrzegają przydatność poznawanych metod i narzędzi. Pod nadzorem profesjonalnych, certyfikowanych project managerów, praktyków, którzy na co dzień zawodowo zarządzają projektami, definiują, harmonogramują projekty swoje i innych uczestników a następnie uczestniczą w symulacjach zdarzeń mających miejsce w projektach biznesowych.  Akademię prowadzi doświadczony manager i ekspert w dziedzinie zarządzania Piotr Filipiuk. Przez ostatnie 5 lat odbyło się 14 edycji Akademii. Wykształciliśmy ponad 250 kierowników projektów. Dziś wielu z nich kieruje sztandarowymi projektami w regionie.

Zwieńczeniem warsztatów Dolnośląskiej Akademii TenStep jest egzamin certyfikujący Foundation – TenStep Project Manager (Fn-TSPM™).
Certyfikat wydawany jest przez TenStep Academy Inc., Georgia, USA.  Egzamin nie jest obowiązkowy.

ZJAZD XV EDYCJI: 13 marca 2020
PEŁNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ ORAZ PROGRAM WARSZTATÓW DO POBRANIA.

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TENSTEP EDYCJA_O

DATS O_harmonogram zjazdów

Informacje i zapisy:
Malwina Kunicka tel. 697 890 426 kunicka@lsse.eu

Magda Monteiro tel. 697 671 368 monteiro@lsse.eu

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w Akademii decyduje kolejność otrzymanych

Zobacz także