Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z/s w Legnicy, zawiadamia, że  postępowanie o udzielenie zamówienia na  ,,Modernizacja oprogramowania/systemu BMS w obiekcie przy ul. Rycerskiej 24 w Legnicy” zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie przesłanki określonej w paragrafie 17 ust. 4. c) Regulaminu udzielania przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Legnicy zamówień na, usługi, dostawy oraz roboty budowlane, których wartość nie przekracza 130 000 złotych, tj. nie złożono żadnej oferty.

Plik do pobrania:

  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Metryczka

Data utworzenia: 28 grudnia 2021 10:09
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 28 grudnia 2021 10:10
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także