Dnia 21 grudnia 2021 roku, w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o wsparciu dla PCC BD Sp. z o.o. Spółka zrealizuje inwestycję polegającą na budowie nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów i innych związków chemicznych. Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 351 mln zł. W wyniku projektu powstanie co najmniej 55 nowych miejsc pracy. Inwestycja będzie realizowana przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE) na terenie chemicznego parku przemysłowego w Brzegu Dolnym, w województwie dolnośląskim. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji i uruchomienia produkcji planowany jest na rok 2026.

 

Na instalacji ma być wytwarzana gama etoksylatów, polialkilenoglikoli, polioli polieterowych i innych produktów. Produkty z nowej instalacji mają znaleźć szerokie zastosowanie w wielu różnych branżach przemysłu, w tym w wytwarzaniu m.in. takich wyrobów jak lubrykanty, emulgatory, antystatyki, dyspergatory, demulgatory, uszczelniacze, środki zwilżające i pianotwórcze, w branżach takich jak: produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych, farby i lakiery, w przemyśle paliwowym i wydobycia ropy i gazu, w przemyśle farmaceutycznym, w branży budowlanej, chemii przemysłowej, gospodarczej i samochodowej, w branży włókienniczej, meblarskiej (materace i poduszki, meble tapicerowane), automotive  (izolacje akustyczne, kokpity, podsufitki i kierownice, siedziska, zagłówki, podłokietniki), w produkcji środków ochrony roślin oraz w kosmetykach i innych środkach czystości używanych przez nas na co dzień.

Dzięki budowie nowej instalacji spółka zaproponuje klientom nie tylko produkty obecne w aktualnym portfolio grupy kapitałowej PCC, ale będzie miała możliwość wprowadzania na rynek nowych rodzajów produktów opartych również o nowe technologie ich wytwarzania czy też nowe surowce. Część produktów będzie dostępna w postaciach stałych takich jak np. płatki, proszek, granulki czy pastylki, co jest szczególnie oczekiwane przez klientów – mówi Grzegorz Paklerski, Członek Zarządu PCC BD Sp. z o.o.

Realizacja inwestycji jest umocnieniem aktywności grupy PCC w Polsce. Realizacja inwestycji przez spółkę PCC BD, stanowiącą wspólne przedsięwzięcie spółek PCC Rokita oraz PCC EXOL, pozwoli na budowę uniwersalnej – pierwszej takiej w Polsce – instalacji przeznaczonej do produkcji kilku grup produktowych i zastosowania zróżnicowanych technologii. Połączenie sił i zasobów obu wspólników poprzez budowę jednej instalacji umożliwi szybką reakcję na zgłaszane zapotrzebowanie rynku oraz elastyczność dostaw do różnych branż przemysłu, charakteryzujących się odmiennymi cyklami koniunkturalnymi.

 

 Ten rok jest rekordowy dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Świadczą o tym wartości nakładów inwestycyjnych czy zatrudnienia deklarowane w wydanych decyzjach o wsparciu. Firmy chcą inwestować na Dolnym Śląsku, ponieważ mają świadomość, jak potencjał ma ten region. Inwestycja spółki PCC BD jest niezwykle ważnym i swego rodzaju uniwersalnym projektem w skali ogólnokrajowej. Mało osób wie, ile produktów wytwarzanych przez Spółkę PCC BD, obecnych jest w naszym otoczeniu. Branża chemiczna, samochodowa, meblarska, kosmetyczna – to tylko kilka przykładów jak ważne produkty powstają właśnie na Dolnym Śląsku – podkreślił Przemysław Bożek, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Nowa inwestycja ma umożliwić również wdrażanie wyników prac badawczych grupy PCC nad nowymi rozwiązaniami. Dotyczy to realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, mianowicie rozwoju portfela produktów, technologii wspierających ochronę środowiska i gospodarkę obiegu zamkniętego (produkty biodegradowalne, wykorzystujące CO2 jako surowiec, zmniejszanie śladu węglowego poprzez obniżanie energochłonności produkcji), jak i udostępniania rozwiązań poprawiających jakość życia (łagodne, biodegradowalne kosmetyki, pianki poliuretanowe z obniżoną emisją lotnych związków organicznych).  Takie możliwości daje lokalizacja inwestycji na terenie chemicznego parku przemysłowego przystosowanego do rozwijania przedsięwzięć z zakresu specjalistycznej branży chemicznej, dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry badawczej zatrudnionej w grupie PCC oraz instalacja zaprojektowana na operowanie w szerokim spektrum parametrów procesowych pozwalających na wytwarzanie szerokiej gamy produktów.

Realizacja tak znacznej inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego. Spółka PCC BD otrzymała ofertę grantu rządowego w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 oraz decyzję o wsparciu  wydaną przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Cieszymy się, że jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. po raz kolejny możemy wspierać realizacje tak ważnej inwestycji. Inwestycje realizowane w strefie pozytywnie wpływają na gospodarkę lokalną oraz krajową. Powstające przedsięwzięcia są nie tylko nowoczesne, ale również proekologiczne. Sytuacja ta świadczy o dynamicznym rozwoju spółki oraz regionu.

Zobacz także