Za nami kolejna edycja Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat możliwości uzyskania środków finansowych dla firm walczących ze skutkami pandemii koronawirusa. W bloku wystąpień dotyczących dostępu do usług finansowych udział wzięła sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Okres wychodzenia z pandemii to specyficzny czas dla firm w Polsce. Wiele z nich musiało zmierzyć się z nowymi problemami. W konsekwencji ich sytuacja finansowa uległa zmianie. Kluczowym zadaniem rządu było zapewnienie im szybkiego i prostego dostęp do kapitału. Uzupełnieniem rządowej Tarczy Antykryzysowej jest wsparcie ze środków unijnych w programach krajowych i regionalnych. Działania te nazywamy Funduszowym Pakietem Antywirusowym

– mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Co oferuje Funduszowy Pakiet Antywirusowy?

W ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego przedsiębiorcy mogą skorzystać między innymi ze wsparcia z zakresu finansowania kapitału obrotowego. Łącznie na to działanie przeznaczone zostanie prawie 2 miliardy złotych. W połowie 2020 roku uruchomiony został także Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP. Jego budżet, po kilkukrotnym zwiększeniu, osiągnął wartość ponad 2 miliardów złotych. Ze środków pochodzących z tego funduszu skorzystało ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorstw.

Pozostałe formy wsparcia

Dzięki wsparciu kredytu na innowacje technologiczne możliwe jest sfinansowanie działań inwestycyjnych firm. Z kredytu mogą skorzystać firmy działające na terenie Polski, które zamierzają inwestować w zakup i wdrożenie nowych technologii.

Pracujemy nad nowym, krajowym programem wsparcia przedsiębiorstw w latach 2021-2027. Obecnie konsultujemy program z instytucjami oraz prowadzimy nieformalne negocjacje z Komisją Europejską. Finalnie program pozwoli na szerokie wsparcie działalności inwestycyjnej oraz zielonej i cyfrowej transformacji firm. Zależy nam także na rozwoju ekosystemu startupów

– podkreśliła wiceszefowa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i dodała

Środki unijne mają na celu uzupełniać ofertę usług dostępnych na rynku poprzez wsparcie firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania komercyjnego.

O Forum

Tegoroczna edycja Forum odbyła się pod hasłem „Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia z pandemii”. Jej celem była wspólna analiza i zaprezentowanie informacji na temat dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych. Podczas spotkania przedstawione zostały najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego. W ramach Forum uczestnicy mieli możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.

Zobacz także