• Komisja Europejska (KE) prowadzi prace nad wprowadzeniem ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie rozstrzygania transgranicznych sporów podatkowych.
  • Zapraszamy do udziału w ankiecie na ten temat, która jest dostępna na stronie Komisji.

Prace KE są prowadzone w ramach unijnego programu Cooperative Compliance. Ma on umożliwić administracjom podatkowym wspólne rozwiązywanie transgranicznych problemów podatkowych, zgłaszanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Program przewiduje zgłaszanie napotkanych problemów do organów podatkowych w swoim kraju. Te następnie skontaktują się ze swoimi odpowiednikami w innym państwie członkowskim, aby rozwiązać zgłaszane problemy.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na stronie KE (wersja angielska).

Zobacz także