Informujemy, że Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny przystąpił do Związku Pracodawców Klastry Polskie, organizacji zrzeszającej najważniejsze klastry w Polsce. Związek Pracodawców Klastry Polskie zrzesza animatorów klastrów gospodarczych z całej Polski. Współpraca to też możliwość nawiązania współpracy z innymi klastrami, udział w projektach partnerskich a także dostęp do wiedzy i korzystanie z doświadczeń innych.  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Związku Pracodawców Klastry Polskie na stronie https://klastrypolskie.pl/ .

 

Zobacz także