Zmieniła się struktura własnościowa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Uchwałę w tej sprawie 13 października 2023 r. podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Do grona akcjonariuszy dołączyła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która została głównym udziałowcem LSSE S.A. Dokonano również podwyższenia kapitału zakładowego wpłaconego w całości do 95 351 000 zł. Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 26 października 2023 r. Od tego dnia obowiązuje też nowy Statut Spółki.

Udział w kapitale zakładowym:

– Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – 62,24%

– Skarb Państwa – 15,02%

– Gmina Polkowice – 9,21%

– Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy – 4,20%

– KGHM Polska Miedź S.A. – 4,62%

– Gmina Miejska Złotoryja – 2,52%

– Gmina Gromadka – 1,36%

– Gmina Legnica – 0,41%

– Gmina Warta Bolesławiecka – 0,32%

– ING Bank Śląski S.A. – 0,10%

Zobacz także