Informujemy, że Uchwałą Nr 1/O/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdziła wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia nieruchomości o powierzchni 3,8665 ha, stanowiącej własność Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako:

  1. działka nr 10/16 o powierzchni 1,4370 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090190/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

  2. działka nr 10/20 o powierzchni 0,2271 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090190/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

  3. działka nr 373/1 o powierzchni 0,9032 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090190/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

  4. działka nr 373/2 o powierzchni 0,2425 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090190/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

  5. działka nr 373/3 o powierzchni 1,0567 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090190/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

Jako nabywca nieruchomości wyłoniona została spółka JOBLOGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922981, NIP 6912556954, REGON 520132762, za łączną cenę sprzedaży nieruchomości 3.402.520,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych) netto, plus należny 23% podatek od towarów i usług (VAT).Metryczka

Data utworzenia: 16 lutego 2022 14:29
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2022 14:29
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także