Informujemy, że Uchwałą Nr 2/O/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdziła wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia nieruchomości o powierzchni 2,1353 ha, stanowiącej własność Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako:

  1. działka nr 172/6 o powierzchni 2,0714 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090187/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

  2. działka nr 172/7 o powierzchni 0,0639 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090187/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,,

Jako nabywca nieruchomości wyłoniona została spółka JOBLOGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922981, NIP 6912556954, REGON 520132762, za łączną cenę sprzedaży nieruchomości 1.879.064,00 zł (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote ) netto, plus należny 23% podatek od towarów i usług (VAT).Metryczka

Data utworzenia: 16 lutego 2022 14:30
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2022 14:30
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także