„Informujemy, że Uchwałą Nr 17/O/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdziła wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia nieruchomości o powierzchni 6,0018 ha, stanowiącej własność Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako:

  1. działka nr 10/16 o powierzchni 1,4370 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090190/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
  2. działka nr 10/20 o powierzchni 0,2271 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090190/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
  3. działka nr 373/1 o powierzchni 0,9032 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090190/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
  4. działka nr 373/2 o powierzchni 0,2425 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090190/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
  5. działka nr 373/3 o powierzchni 1,0567 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090190/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
  6. działka nr 172/5 o powierzchni 2,1353 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, objęte księgą wieczystą numer LE1L/00090187/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

 

Jako nabywca nieruchomości wyłoniona została spółka JOBLOGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922981, NIP 6912556954, REGON 520132762, za łączną cenę sprzedaży nieruchomości 5.281.584,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote) netto, plus należny 23% podatek od towarów i usług (VAT)”.Metryczka

Data utworzenia: 25 listopada 2021 09:29
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 25 listopada 2021 09:29
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także