ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zadania: Modernizacja oprogramowania/systemu BMS w obiekcie  przy ul. Rycerskiej 24 w Legnicy.

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy („zamawiający”), działając na podstawie § 19 ust. 2 Regulaminu udzielania przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Legnicy zamówień na usługi, dostawy oraz roboty budowlane, których wartość nie przekracza 130 000 złotych, zawiadamia:

1/          jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy pod firmą:

Apdar Dariusz Rajman, 61-214 Poznań, Osiedle Powstań Narodowych 28/9.

2/          odrzuceniu podlega oferta firmy:—–

3/          wykluczeniu podlega wykonawca: —–

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 Metryczka

Data utworzenia: 25 stycznia 2022 15:33
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2022 15:33
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także