Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako pierwsza strefa ekonomiczna w Polsce powołała własną Fundację. – W tym roku przypada 25-lecie działalności Strefy. Jubileusz to dobra okazja nie tylko do podsumowań, ale wzmocnienia działań prowadzonych dla lokalnej społeczności – tłumaczą fundatorzy.

Działania CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to aktywności, które na co dzień realizowane są przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Spółka od lat sama wspiera potrzebujących oraz pomaga finansowo licznym fundacjom, stowarzyszeniom i organizacjom. Wsparcie w różnej formie realizowane jest również w ramach Klastrów. Dotychczas objęto nimi m.in. pacjentów szpitali, podopiecznych placówek specjalnych, czy też dzieci i młodzież z polskich szkół na Ukrainie.

W 2022 r. przypada 25-lecie działalności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

            Jubileusz to nie tylko okazja, do podsumowań czy świętowania, ale też zobowiązanie do jeszcze większej wrażliwości i wsparcia społeczności lokalnej. Dzięki Fundacji LSSE, pole do działania będzie możliwe na szerszą skalę. Nieustannie patrzymy w przyszłość i chcemy pozostawić po sobie jak najwięcej wartościowych inicjatyw. Cieszę się, że w Radzie Fundacji są osoby z regionu, które mają ogromną wiedzę i szerokie podejście do wielu tematów. W naszych poczynaniach myślimy o całym regionie. Do tej pory powołaliśmy między innymi Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego oraz Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego. Powstanie Fundacji LSSE jest naszym kolejnym krokiem – powiedział Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W skład Rady Fundacji wchodzą osoby związane z lokalną społecznością oraz działające dla jej dobra. Są to przedstawiciele różnych obszarów podstref, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat całego regionu, co będzie niezwykle ważną wartością w realizacji działań.

 

Radę Fundacji LSSE S.A. tworzą:

  • Stanisław Obertaniec – członek Rady Nadzorczej LSSE S.A., przewodniczący Rady Fundacji,
  • Stanisław Andrzej Potycz – radca prawny, wiceprzewodniczący Rady Fundacji,
  • Wiesław Pawłowski – działacz NSZZ „Solidarność”, honorowy obywatel Gminy Polkowice,
  • Waldemar Hass – dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie,
  • Mariusz Gnych – wiceprzewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE S.A.

Rada, podczas pierwszego posiedzenia, w tajnym głosowaniu wybrała Zarząd, w którego składzie są pracownicy LSSE, a jego działania będą prowadzone społecznie. Na stanowisko prezesa powołano Aleksandrę Jurkiewicz, funkcję wiceprezesa powierzono Agnieszce Bartkowiak oraz Annie Prokopczak.

Utworzenie Fundacji przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną jest naturalną konsekwencją działań strefowych, podejmowanych w poczuciu społecznej odpowiedzialności biznesu, mających na celu kompleksowe kształtowanie warunków dla zrównoważonego rozwoju, zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Dzięki takiej formie przedsięwzięcia jakim jest Fundacja, możliwe będzie podejmowanie działań społecznych na szerszą skalę, na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje Strefa, w wielu sektorach życia społecznego, takich jak szkolnictwo, ekologia, ochrona zdrowia czy kultura i sztuka. Fundacja będzie realizować powierzoną misję społeczną poprzez udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowanie, wspieranie działań instytucji oraz organizacji społecznych o istotnym znaczeniu lokalnym – dodała Aleksandra Jurkiewicz, która objęła funkcję prezes Fundacji.

Fundacja rozpocznie formalną działalność z chwilą zakończenia procesu rejestracji.

 

Zobacz także