Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz z kancelarią WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy zapraszają na bezpłatne webinarium pt. „Prawo konkurencji z perspektywy przedsiębiorców – podsumowanie najważniejszych zmian i planów na 2024 r.”, które odbędzie się w środę, 29 maja 2024 r. o godz. 10:00.


REJESTRACJA


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od lat wykazuje zaangażowanie w egzekwowanie prawa konkurencji. Aktywność ta wspierana jest przez narzędzia i mechanizmy prawne, służące egzekucji odpowiedzialności przedsiębiorców z tytułu dokonanych naruszeń. Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wzmocniła pozycję Prezesa UOKiK w tym zakresie, jednak wiedza przedsiębiorców o tych zmianach wciąż jest niewystarczająca.

Spotkanie będzie okazją do omówienia zmian w prawie konkurencji wprowadzonym w 2023 r., podsumowania działań UOKiK w tym okresie, zasygnalizowania obszarów prawa konkurencji na 2024 r. oraz ich wpływu na programy compliance przedsiębiorców. Ważnym punktem programu będzie również zbliżający się koniec okresu przejściowego na dostosowanie porozumień wertykalnych do nowych przepisów z 2023 r.


AGENDA

  1. Zmiany w obszarze prawa konkurencji wprowadzone w 2023 r.:

– Odpowiedzialność podmiotów dominujących oraz ich menadżerów za naruszanie prawa konkurencji przez podmioty zależne

– Zasady nakładania kar za naruszenie prawa konkurencji

– Uprawnienia Prezesa UOKiK (żądanie informacji i dokumentów, przeszukania i kontrole)

– Zmiany dotyczące umów dystrybucji – nowe rozporządzenie dla porozumień wertykalnych

  1. Wnioski z działalności Prezesa UOKiK w 2023 r. w zakresie ochrony konkurencji

– Podsumowanie aktywności Prezesa w 2023 r.

– Subiektywny przegląd wybranych działań i decyzji Prezesa UOKiK

  1. Perspektywa prawa konkurencji na 2024 r.

– Plany i priorytety Prezesa UOKiK

– Nowe wyjaśnienia UOKiK w sprawie kar antymonopolowych

– Planowanie zmiany przepisów o zatorach płatniczych

PROWADZĄCA

Małgorzata Szczotka-Kida – Radca prawny z 14-letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Maastricht, Holandia (LL.M. in Corporate and Commercial Law) oraz Studium Prawa Konkurencji w Polskiej Akademii Nauk. Posiada doświadczenie w doradztwie w sprawach z zakresu prawa konkurencji w obszarach m.in. kontroli koncentracji, współpracy przedsiębiorców, a także praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Doradza w kwestiach antymonopolowych w toku projektów joint venture i M&A, reprezentuje przedsiębiorców w toku postępowań przed Prezesem UOKiK, opiniuje umowy handlowe, pomaga wdrożyć programy compliance oraz prowadzi szkolenia w tym obszarze.

 

 

 

 

Zobacz także