Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Hahn-Group zapraszają do udziału w szkoleniu pt. „Industry connect: utrzymanie ruchu & diagnostyka. Praktyczne zastosowania nowoczesnych technologii”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najnowsze trendy oraz innowacje związane z utrzymaniem ruchu i diagnostyką w przemyśle. Będzie to okazja do poszerzenia wiedzy, dzielenia się doświadczeniami, a także zdobycia nowych kontaktów biznesowych. Spotkanie odbędzie się w dniach 5-6 września 2024 r. w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy, przy ul. Rycerskiej 24.

Prelegenci przedstawią praktyczne studia przypadku, nowoczesne strategie oraz najnowsze technologie, które pomogą w efektywnym zarządzaniu utrzymaniem ruchu i diagnostyką maszyn w przedsiębiorstwach.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do: kierowników zakładów, kierowników produkcji, dyrektorów technicznych, głównych automatyków, kierowników utrzymania ruchu, głównych mechaników, szefów i pracowników AKPiA, wszystkich pracowników działów technicznych.


REJESTRACJA


Główne obszary szkolenia:

  1. Nowoczesne podejścia do zarządzania utrzymaniem ruchu:

– wprowadzenie elastycznych strategii utrzymania ruchu, które uwzględniają zmienne warunki produkcyjne i potrzeby przedsiębiorstwa,

– wykorzystanie metodyk, takich jak TPM czy RCM, do zoptymalizowania procesów konserwacji,

– implementacja systemów monitorowania stanu maszyn w celu zwiększenia dostępności urządzeń oraz minimalizacji przestojów.

  1. Wykorzystanie technologii IoT (Internetu Rzeczy) w diagnostyce maszyn:

– śledzenie i analiza danych zbieranych z czujników zamontowanych na maszynach w celu przewidywania awarii i konserwacji predykcyjnej,

– wykorzystanie IoT do zdalnego monitorowania i zarządzania urządzeniami, co pozwala na szybką reakcję na ewentualne problemy.

  1. Praktyczne zastosowanie analizy drgań w prognozowaniu awarii:

– wykorzystanie analizy drgań do identyfikacji charakterystycznych wzorców, które mogą wskazywać na uszkodzenia lub awarie maszyn,

– implementacja systemów automatycznej analizy drgań, które mogą szybko wykryć anomalie i zgłosić konieczność interwencji.

  1. Strategie optymalizacji planów konserwacji:

– opracowywanie planów konserwacji opartych na danych dotyczących stanu maszyn, zamiast tradycyjnego podejścia opartego na cyklicznych przeglądach,

– wykorzystanie algorytmów i technik sztucznej inteligencji do optymalizacji harmonogramów konserwacji, uwzględniających priorytety oraz dostępność zasobów.

  1. Implementacja systemów monitorowania stanu maszyn w czasie rzeczywistym:

– instalacja czujników na maszynach w celu ciągłego zbierania danych dotyczących ich stanu i wydajności,

– wykorzystanie systemów SCADA do wizualizacji danych oraz szybkiego reagowania na zmiany w pracy maszyn.

  1. Rola sztucznej inteligencji w diagnostyce maszynowej:

– wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do analizy danych związanych z działaniem maszyn i identyfikacji wzorców w celu przewidywania awarii,

– implementacja systemów AI do automatycznego diagnozowania problemów oraz sugerowania optymalnych działań naprawczych.

  1. Nowoczesne narzędzia i metody diagnostyczne w utrzymaniu ruchu:

– wykorzystanie technologii obrazowania, takich jak termowizja czy ultradźwięki, do wykrywania uszkodzeń maszyn,

– implementacja narzędzi do analizy danych, takich jak systemy CMMS, które pomagają w planowaniu i monitorowaniu prac konserwacyjnych.

  1. Implementacja innowacyjnych rozwiązań z myślą o minimalizacji wpływu produkcji na środowisko:

– optymalizacja procesów produkcyjnych,

– wykorzystanie energii odnawialnej,

– recykling surowców,

– minimalizacja zużycia wody.

  1. Analiza synergii między działaniami utrzymania ruchu a procesem produkcyjnym.

STRONA WYDARZENIA

Zobacz także