W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Legnicy odbyło się spotkanie pn. „Fundusze europejskie na podnoszenie kwalifikacji”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Wydarzenie było okazją do zdobycia wiedzy m.in. na temat rozwoju kompetencji kadr i adaptacji do zmian. Przedstawiono również ofertę wsparcia w ramach sieci PIFE, a specjaliści z ARLEG S.A. omówili sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz przedstawili dostępne programy dofinansowania edukacji w formie pożyczki. Nie zabrakło również sesji Q&A, która dostarczyła uczestnikom dodatkowych odpowiedzi na interesujące pytania.

Podczas spotkania, organizowanego przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy, była także możliwość omówienia działalności LSSE S.A. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dziękujemy za zaproszenie!

Zobacz także