Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują zapowiadane nowe warunki udzielania pomocy w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) wskazane w nowym rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (nowe rozporządzenie strefowe).
Co szczególnie istotne, niezależnie od reguł przewidzianych już w projekcie rozporządzenia opublikowanym w sierpniu 2022 r., w nowym rozporządzeniu strefowym znalazł się również szereg dodatkowych przepisów o istotnym znaczeniu dla nowych inwestycji, których nie przewidywał projekt z sierpnia 2022 r. i które mogą znacząco zaskoczyć przedsiębiorców. Nowe rozporządzenie strefowe ma zastosowanie do wszystkich zwolnień podatkowych w PSI udzielanych na podstawie wniosków o wsparcie złożonych po dniu 31 grudnia 2022 r. W celu aktualizacji wiedzy inwestorów w zakresie tych istotnych zmian prawnych zapraszamy na webinarium, podczas którego eksperci kancelarii Dentons, dr Michał Bernat oraz Aleksandra Siemieniec-Dulska, omówią te zmiany, także w ujęciu praktycznym. W szczególności podczas spotkania online eksperci skupią się na tym, że nowe rozporządzenie strefowe w wersji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r.:
 • wprowadza zasadę, iż zwolnienie z podatku oparte na nakładach inwestycyjnych będzie uruchamiane dopiero po upływie okresu realizacji inwestycji wskazanego w decyzji o wsparciu,
 • zobowiązuje inwestorów do wykazania, że środki trwałe zostały przez nich nabyte w ramach nowej inwestycji (w tym w formie leasingu finansowego) na warunkach rynkowych, niezależnie od tego, czy aktywa te zostały nabyte od podmiotu powiązanego, czy też nie,
 • wprowadza zmiany sugerujące, iż koszt środków trwałych będzie kwalifikował się do objęcia pomocą dopiero po ich ukończeniu,
 • wskazuje, iż w przypadku leasingu finansowego wyłącznie koszty poniesione w okresie obowiązywania umowy leasingu finansowego będą uznawane za kwalifikowane,
 • stanowi, w odniesieniu do kryterium „Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym”, iż w zakresie, w jakim miałoby być ono spełnione poprzez ponoszenie przez inwestora kosztów szkoleń lub kształcenia, obowiązek ponoszenia tych kosztów dotyczyłby 50% wszystkich pracowników zatrudnionych w nowym zakładzie (a nie tylko pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji),
 • stanowi, w odniesieniu do kryterium „Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem”, że obowiązek ponoszenia przez inwestora kosztów świadczeń pozapłacowych dotyczyłby wszystkich pracowników zatrudnionych w nowym zakładzie objętym decyzją o wsparciu (a nie tylko pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji),
 • w przypadku niektórych kryteriów jakościowych zobowiązuje inwestorów do przyjęcia trzyletniego lub pięcioletniego okresu utrzymania zatrudnienia,
 • wprowadza szereg innych modyfikacji kryteriów jakościowych,
 • nieznacznie rozszerza zakres związanej z odpadami działalności, na którą można obecnie uzyskać wsparcie,
 • pod pewnymi nowymi warunkami dopuszcza kwalifikowalność kosztów inwestycji związanych z wytwarzaniem energii oraz kosztów związanej z tym infrastruktury.
Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Wydarzenie byłoby adresowane do członków zarządu, służb finansowych i podatkowych, zespołów odpowiadających za inwestycje oraz działalność R&D oraz działów prawnych przedsiębiorstw działających lub planujących działalność na terenie strefy.

Informacje organizacyjne:

 • Udział w webinarium jest bezpłatny i wymaga rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
 • Webinarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • W przypadku pytań dotyczących wydarzenia, prosimy o kontakt z Iryną Svitelską, Marketing & BD Manager, Dentons: iryna.svitelska@dentons.com

Kontakt

dr Michał Bernat Managing Counsel

Warszawa

+48 22 242 51 77

michal.bernat@dentons.com

Aleksandra Siemieniec-Dulska Associate

Warszawa

+48 22 242 57 712

aleksandra.siemieniec-dulska@dentons.com

Zobacz także