Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy w dniu 28 października 2021 r. podejmując Uchwałę Nr 48/2021 dokonała wyboru firmy Agencja Biegłych Rewidentów „TAX – 2” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.Metryczka

Data utworzenia: 3 listopada 2021 09:21
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 3 listopada 2021 09:21
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także