Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.

„Usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru sąsiadującego z terenem LSSE Podstrefa Polkowice w latach 2021-2024”.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone są w specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach dostępnych na Platformie Zakupowej https://lsse.logintrade.netMetryczka

Data utworzenia: 27 października 2021 09:02
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 27 października 2021 09:02
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także