W dniu 26 maja Wiceprezes LSSE S.A. gościł w siedzibie spółki p. Marka Horbania, Polaka mieszkającego we Lwowie. Pan Marek współpracuje ze szkołą w Szczercu, która jest partnerem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Jest również mocno zaangażowany w akcje „Halicz na Kresach”, której przewodzi Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

You might also like