Spotkanie pn. IATI Monday Business Meeting organizowane przez  Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny i Politechnikę Wrocławską już za nami. (Wydarzenie odbyło się 5 grudnia 2019 r. na terenie kampusu PWr.)

W spotkaniu wzięło udział przeszło czterdzieści osób, przedstawicieli Klastra oraz Politechniki Wrocławskiej.

Celem spotkania było: podsumowanie działań Klastra dotyczących 2019 roku, przedstawienie projektu nowej strategii DKM oraz zaproponowanie szerokiego wachlarza usług badawczych dedykowanych członkom DKM.

W ramach wizyty na Politechnice Wrocławskiej goście zwiedzili laboratoria trzech wydziałów:

– Wydziału Chemicznego: Laboratorium Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych oraz Laboratorium procesów hydrometalurgicznych,

Wydziału Mechanicznego: Laboratorium Badań i Eksploatacji Pojazdów, Laboratorium Dynamiki i Bezpieczeństwa Pojazdów oraz Laboratorium Mechatroniki i Inspekcji Cieplnej Pojazdów,

– Wydziału Elektroniki: Laboratorium Czujników dla inteligentnych obiektów oraz systemów przesyłania danych.

Wartością niezwykłej wagi jest fakt poznania ludzi pełnych pasji i entuzjazmu. Aż chciałoby się znowu być studentem!

Zobacz także