Grupy robocze Dolnośląskiego Klastra Lotniczego spotkały się na Politechnice Wrocławskiej, aby porozmawiać o najnowszych osiągnięciach badawczych i rozwojowych. Była to także okazja do nawiązania potencjalnej współpracy w tym zakresie.

Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji wybranych laboratoriów badawczych, podczas których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zaawansowanym sprzętem i technologiami stosowanymi w innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych. Omówiono potencjał technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w poprawie efektywności i dokładności obsługi stanowisk kontroli bezpieczeństwa na lotniskach.

W ramach spotkania przedstawiono również najnowsze osiągnięcia w technikach przyrostowych, mających zastosowanie w produkcji części lotniczych oraz projekt dotyczący wykorzystania technologii VR w poprawie bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej w sektorze lotniczym. Nie zabrakło też prezentacji bezzałogowego płatowca, który może dostarczyć defibrylator do poszkodowanych osób w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Uczestnicy mieli okazję poznać bliżej system łączący uczenie maszynowe i technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR), wspierający proces obsługi ładunków na lotniskach, co zwiększa precyzję i efektywność operacyjną, a także zastosowania materiałów polimerowych w lotnictwie, szczególnie w kontekście technik przyrostowych, które umożliwiają produkcję bardziej wytrzymałych i lżejszych komponentów.

Zobacz także