Przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na czele z prezesem Przemysławem Bożkiem, uczestniczyli w wydarzeniu pn. „PW 1100 NEO celebracja”, które odbyło się w siedzibie Collins Aerospace Wrocław. Spotkanie poświęcone było wyprodukowaniu 1100 części NEO, kluczowego komponentu dla silnika GTF (Geared Turbofan) do samolotu. To flagowy produkt Collins Aerospace we Wrocławiu.

Prezes Collins Aerospace Wrocław, Paweł Pałubiński, opowiedział więcej o historii i działalności przedsiębiorstwa oraz ostatnich osiągnięciach. Przedstawił również, na czym polega praca zespołu odpowiedzialnego za produkcję bazowego elementu do samolotu. Podczas wspólnego świętowania miało miejsce uroczyste odsłonięcie gabloty poświęconej tej części, shop tour po produkcji i uhonorowanie osób zaangażowanych w projekt.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. współpracuje z Collins Aerospace Wrocław w ramach Dolnośląskiego Klastra Lotniczego oraz Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Nasze wspólne inicjatywy mają na celu rozwój branży lotniczej, promują polski przemysł lotniczy, a także rozwijają sektor badawczo-rozwojowy. Części, które powstają na Dolnym Śląsku trafiają do największych producentów samolotów i są obecne w większości współczesnych statków powietrznych.

Zobacz także