Projekt „Od Dniepru do Odry – płyniemy i ratujemy”, związany z programem polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży, zrealizowany!

Nie byłoby to możliwe bez połączenia sił kilku podmiotów. Na ten cel I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie pozyskało prawie 60 tys. zł w ramach dotacji Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzięki funduszom, na Dolny Śląsk przyjechało 18 uczniów Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi (Національний університет водного господарства та природокористування) w Równem na Ukrainie.
Celem projektu było zbudowanie relacji  pomiędzy młodzieżą z obu krajów, aktywne spędzenie czasu, odkrywanie podobieństw i odmienności kulturowych, a także przedstawienie historii regionów i miejscowości.

„Nazwaliśmy ten projekt Od Dniepru do Odry – płyniemy i ratujemy. Realizowane zadania były tematyczne i dotyczyły między innymi nauki pierwszej pomocy, w tym nad wodą. Zaoferowaliśmy młodzieży bardzo dużo ćwiczeń z ratownikami wodnymi nad jeziorem sławskim.” – mówi Janusz Kosałka, dyrektor I LO w Głogowie.

Fundacja LSSE również dołożyła swoją cegiełkę do tego projektu.

„W ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego od lat współpracujemy z polskimi szkołami, ale w tym gronie są też uczelnie ukraińskie. Kolejne wspólne inicjatywy również będą się działy, a I LO w Głogowie jest naszym partnerem.”- mówi Przemysław Bożek, prezes LSSE.

Zobacz także