Za nami wartościowa wizyta w stolicy Dolnego Śląska. Prezes LSSE Przemysław Bożek, w ramach współpracy Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego z Politechniką Wrocławską, brał udział w IV Polsko-Saksońskim Dniu Innowacji. Tematyką tego wydarzenia są megatrendy zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. Tegoroczna edycja kładzie nacisk na zrównoważone ekologicznie, ekonomicznie i społecznie technologie produkcji innowacyjnych produktów.

Dzień Innowacji łączy naukowców, firmy i podmioty zajmujące się transferem technologii z Polski i Saksonii, tworząc konkurencyjną międzynarodową sieć. Celem jest skuteczne i trwałe rozszerzenie współpracy między krajami sąsiadującymi w dziedzinie badań i rozwoju.

Uczestnicy i prelegenci starali się wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania:
W jaki sposób trendy zrównoważonego rozwoju wpływają na przemysł Europy Środkowej?
W jaki sposób MŚP mogą sprostać wyzwaniom zmieniających się rynków i przełomowych technologii?
Jaki jest potencjał innowacyjny długoterminowej współpracy między sektorem badań i przemysłu, zwłaszcza dla MŚP?

Zobacz także