Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerskiej 24 („Spółka”), działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Załączniki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Kwestionariusz – Wiceprezes Zarządu
  3. Oświadczenie lustracyjne


Metryczka

Data utworzenia: 31 maja 2021 14:39
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 31 maja 2021 14:39
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także