Zapraszamy na WEBINARIUM pn. „Informacja o realizowanej strategii podatkowej – nowy obowiązek sprawozdawczy dla największych podatników

 

Czas trwania:           1 h (0:45 h prezentacja, 0:15 h Q&A)

Termin:                     24 czerwca 2021 r., godzina 10:00

Link do rejestracji: https://sendero.clickmeeting.com/informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-nowy-obowiazek-dla-najwiekszych-podatnikow/register?_ga=2.192084394.1457038834.1622464946-1126381001.1617796553

 

Opis:

W 2021 r. weszły w życie przepisy nakazujące największym podatnikom CIT (o przychodach powyżej 50 mln EUR) publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zapraszamy Państwa do udziału w webinarium, w trakcie którego omówimy m.in. następujące kwestie:

  • • Jaka jest geneza i uzasadnienie wprowadzenia obowiązku publikowania informacji realizowanej o strategii podatkowej?
  • • Kogo dotyczy nowy obowiązek?
  • • Czy niewypełnienie ww. obowiązku w terminie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami?
  • • Kiedy i za jaki okres należy po raz pierwszy wypełnić ww. obowiązek?
  • • Co to jest strategia podatkowa?
  • • Jakie elementy powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej?
  • • Czy wypełnienie ww. obowiązku wymaga posiadania wewnętrznych polityk/procedur dot. kwestii podatkowych lub wdrożenia Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego?
  • • Jak w praktyce podejść do realizacji ww. obowiązku?

Po zakończeniu części prezentacyjnej zapraszamy uczestników do zadawania pytań – postaramy się na bieżąco zaadresować głoszone wątpliwości.

 

Prowadzącym webinarium jest Michał Wykurz – doradca podatkowy specjalizujący się w obszarze podatku VAT i w podatkowym COMPLIANCE. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo z zakresu MDR dla największych podmiotów z polski południowo-zachodniej, wsparcie jednej z największych PGK w staraniu o uczestnictwo w prestiżowym Programie Współdziałania z KAS oraz przygotowywanie strategii podatkowych i sprawozdań z ich realizacji, a także innych wewnętrznych dokumentów związanych z realizacją funkcji podatkowej lub zarządzeniem ryzykiem podatkowym. W 2021 r. Michał Wykurz dołączył grona rekomendowanych doradców podatkowych w zakresie COMPLIANCE w ramach Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego publikowanego przez dziennik Rzeczpospolita.

Zobacz także