Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy uszczelniającej system podatkowy. To pakiet zmian w podatkach służący zwalczaniu rajów podatkowych. Zapewnia również możliwie najlepsze warunki do prowadzenia w Polsce biznesu, w tym gwarantuje równe szanse wszystkim przedsiębiorcom.

„Ministerstwo Finansów kładzie nacisk na zmiany w podatkach, które odpowiedzą na wyzwania spowolnienia gospodarczego. Naszym lekarstwem będą  proste i jasne reguły gry. W naszych działaniach koncentrujemy się na uproszczeniach i zachętach do inwestowania” – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Przepisy w pakiecie uszczelniającym charakteryzuje maksymalna prostota rozliczeń, tak by wykonywanie obowiązków związanych z podatkami zajmowało jak najmniej czasu i nie niosło ze sobą ryzyk. Im prostsze zasady rozliczenia, tym niższy koszt obsługi podatku, ale i mniejsze niebezpieczeństwo kosztownych i czasochłonnych sporów.

Więcej informacji na stronie: /nowe-rozwiazania-podatkowe-mf-przyjete-przez-rzad

Zobacz także