Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Piotr Bober uczestniczył w pierwszej edycji Międzynarodowego Kongresu Własności Intelektualnej. Wydarzenie, które zgromadziło wielu ekspertów, a także liderów instytucji ds. własności intelektualnej było również okazją do świętowania 105. rocznicy utworzenia Urzędu Patentowego oraz systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce.

Kongres pod hasłem „Ochrona własności intelektualnej – przyszłość, wyzwania, trendy” stanowił okazję do wymiany doświadczeń i poglądów na temat ochrony własności przemysłowej, innowacji i współpracy między biznesem a nauką. Uczestnicy spotkania rozmawiali również z przedstawicielami organizacji międzynarodowych ds. własności intelektualnej – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Europejskiego Urzędu Patentowego, Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na temat trybów ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych i systemu patentowego w przyszłości.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zobacz także