Wczoraj 06 lutego w Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się II Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pn. „Finansowanie współpracy na rynkach zagranicznych”. Organizatorem forum była Legnicka Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

Wydarzenie miało na celu przybliżenie możliwości pozyskania funduszy europejskich na promocję przedsiębiorstw za granicą, w tym w ramach:
• „GOING GLOBAL Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” – projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
• „GO to BRAND” – konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
• innych instrumentów wsparcia w zakresie internacjonalizacji dostępnych w ramach oferty Działu Obsługi Inwestora i Eksportera Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Ponadto uczestnicy Forum mieli możliwość zapoznania się z aspektami praktycznymi budowania marki na rynkach zagranicznych oraz ofertą Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie wsparcia nowych inwestycji.

Zobacz także