Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz członków klastrów należących do LSSE na szkolenie poświęcone funduszom unijnym na 2023 rok. Podczas spotkania omówimy założenia nowych programów krajowych i regionalnych.
Szkolenie odbędzie się w dniu 05 grudnia o godzinie 10.00 w Centrum Konferencyjnym LSSE przy ul. Rycerskiej 24 w Legnicy.
Szkolenie adresowane jest do menadżerów odpowiedzialnych za rozwój nowych produktów, liderów zespołów realizujących projekty B+R oraz szkolenia pracowników.

Agenda spotkania:

9.45 – 10.00 – rejestracja uczestników, networking
10.00 – 10.15 – otwarcie, przedstawienie celów i zakresu szkolenia, poznanie się
10.15 – 10.35 – nowa perspektywa unijna 2021-2027 – najważniejsze zmiany dla biznesu
10.35 – 11.30 – programy FENG, FERC, FERS – możliwości wsparcia dotacyjnego dla dużych firm oraz MŚP
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 12.15 – program regionalny FEDS i FST – możliwości wsparcia dotacyjnego dla firm MŚP
12.15 – 12.45 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023
12.45 – 13.00 – sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

Prowadzący:

Marcin Kowalski – prezes zarządu i współzałożyciel Human Partner, firmy świadczącej usługi szkoleniowo – doradcze za pomocą narzędzi cyfrowych, m.in. symulacji immersyjnych. Jest certyfikowany konsultantem Facilitation Foundation (certyfikat APMG International). Prowadzi sesje strategiczne dla kadry zarządzającej dotyczące budowania przewag konkurencyjnych na rynku, nowych modeli biznesowych.
Aktywnie zaangażowany w rozwój ekosystemu na rzecz innowacji technologicznych. Współpracuje z wieloma organizacjami biznesowymi odpowiedzialnymi za wspieranie innowacyjności w kraju (m.in. Klaster ITCorner, Konfederacja Lewiatan). Członek European Digital Education Hub przy Komisji Europejskiej.
Jako ekspert uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Centrum GovTech oraz Grupie ds. KIS 12 Inteligentne technologie kreacyjne przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Jest zastępcą członka w Komitecie Monitorującym POIR oraz Pre-Komitecie Monitorującym FENG.

Zobacz także