Strefa Twoich Możliwości

Z głębokim żalem informujemy, że zmarła śp. Aneta Bielecka–Laskownicka, Pełnomocnik Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Była wspaniałym człowiekiem, życzliwą i serdeczną koleżanką. Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłej łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i pracownicy LSSE S.A.

Msza Św. Odbędzie się w piątek 19 lipca o godz. 12.30 w kaplicy na cmentarzu komunalnym dla miasta Legnicy w Jaszkowie. Po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

17/07/2019

Konferencja Automotive 2019

Digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, rozwiązania chmurowe, kwestie logistyczne w cyfrowych fabrykach oraz dobre praktyki w utrzymaniu ruchu – to tylko niektóre z aspektów poruszanych podczas konferencji Automotive 2019, której Partnerem Honorowym jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Zapraszamy do rejestracji.

16/07/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla usługi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami do konkursu ogłoszonego w ramach:  Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny – OSI.

03/07/2019