Strefa Twoich Możliwości

Rusza V nabór o powierzenie grantu na usługi doradcze dla MŚP

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako partner projektu ogłasza  V nabór wniosków o powierzenie grantu
w ramach projektu „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Termin naboru (składania wniosków): od 19.08.2019 r. od godz. 8.00 do 09.09.2019 r. do godz. 16.00

14/08/2019

Z głębokim żalem informujemy, że zmarła śp. Aneta Bielecka–Laskownicka, Pełnomocnik Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Była wspaniałym człowiekiem, życzliwą i serdeczną koleżanką. Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłej łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i pracownicy LSSE S.A.

Msza Św. Odbędzie się w piątek 19 lipca o godz. 12.30 w kaplicy na cmentarzu komunalnym dla miasta Legnicy w Jaszkowie. Po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

17/07/2019

Konferencja Automotive 2019

Digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, rozwiązania chmurowe, kwestie logistyczne w cyfrowych fabrykach oraz dobre praktyki w utrzymaniu ruchu – to tylko niektóre z aspektów poruszanych podczas konferencji Automotive 2019, której Partnerem Honorowym jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Zapraszamy do rejestracji.

16/07/2019