„Strefa dla Biznesu” – śniadanie dla przedsiębiorców w Wąsoszu było okazją do zaprezentowania możliwości inwestycyjnych oraz korzyści wynikających z otrzymania decyzji o wsparciu od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas organizowanego wydarzenia poruszono również kwestie dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także pożyczek i dotacji dla firm.

Cykl spotkań pn. „Strefa dla Biznesu” to nie tylko platforma do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, a także okazja do budowania relacji biznesowych.

Zobacz także